Den planlagte strekningen

Animasjonsfilmen er laget av ViaNova og viser den planlagte strekningen E18 Lysaker–Ramstadsletta (inkludert Gjønnes).

E101 Fornebukrysset–Strand

Video laget til tilbudskonferanse for forberedende arbeider på entreprise E101 Fornebukrysset–Strand. Videoen viser blant annet hvordan E18 mellom Fornebukrysset og Strand blir i 2027. Videoen er laget av ViaNova.