Hensikten er å bygge overordna vegsystem med ny rundkjøring der E134 og E39 møtest i Aksdal, ny kollektivterminal og innfartsparkering.

Den nye rundkøyringa blir bygd med fem armar, og kjem til å betra framkomsten kraftig på E134 og E39. Kollektivterminalen blir universelt utforma og kan ta imot åtte bussar på same tid. Parkeringa får også veldig god tilkomst.