Konseptvalgsutredning (KVU) med ekstern kvalitetssikring skal gjennomføres for prosjekt med statlig investeringsramme over 750 millioner kroner.

Høringsuttalelsen for Møre og Romsdal skal sendes:

  • Statens vegvesen Region midt
    Fylkeshuset
    6404 MOLDE

Uttalelsen som omhandler strekningene i Sogn og Fjordane i KVU Skei - Ålesund kan sendes:

  • Statens vegvesen Region vest
    Askedalen 4,
    6863 LEIKANGER

eller på E-post til: firmapost-vest@vegvesen.no

Vi gjør oppmerksom på at merknader som går på begge sider av fylkesgrensa vil Region midt utveksle med Statens vegvesen Region vest.

Aktuelle dokumenter ser du under...