Planforslag er lagt ut til høring og offentlig ettersyn på Sandnes kommune sine hjemmesider. Høringsfristen er 15.05.2020