Anda ferjekai ligg på Andenes mellom Utfjorden og Gloppefjorden i Gloppen kommune.

Ny ferjekai vart opna november 2012. Det er bygd ny ferjekai og sprengt ut mykje stein til nytt landområde med tilførselveg, oppstillingsplassar, parkeringsplassar og servicebygg.