- I sommar vil trafikken måtte stille seg opp i den eine avkjøringsfila, fram til ny oppstillingsplass er ferdig, fortel prosjektleiar Oddvin Hov.

Prosjektet skal stå klart i utgangen av oktober 2012. Då vil trafikantane få ein mykje større oppstillingsplass, det vil bli lettare avkjøring frå ferja og kortare tømmetid på Anda ferjekai.