Bygging av 4,7 km ny veg, ca. 40 prosent ligger utenfor dagens veg. Den nye vegen krysser over fv. 354 (Valsøyfjordvegen) med ei 50 meter lang bru. Det skal også bygges ei 40 meter lang bru over Stokkelva.

På denne strekningen vil det bli noen utfordringer med trafikkavvikling i anleggsperioden, siden det skal bygges i dagens veg.