- Vi skal bygge en trafikksikker veg her på E39 mellom Betna og Stormyra, på det som er kalt «den glemte veg». Nå er det ingen veg tilbake, vegen skal bygges, sa Ove Nesje, prosjektdirektør i Statens vegvesen i sin tale under markeringen.

Det er delstrekningen E39 Leirvika-Renndalen som skal bygges først av de tre strekningene i prosjektet.

Vil stå helt ferdig i 2024

Vegvesenet signerte kontrakt med entreprenør Bertelsen & Garpestad AS for byggingen av nye E39 Leirvika-Renndalen i slutten av september. Parsellen er på 4,8 km og har en byggetid på ca. 2 år.

Det skal også bygges ny veg på E39 Betna-Hestnes og E39 Staurset-Stormyra. Samlet vil de tre strekningene gi 26 km ny og trafikksikker europaveg med gul midtlinje.

- Leirvika-Renndalen vil åpne for trafikk i 2022, mens de to andre parsellene vil stå ferdig i 2024, sier Odd Helge Innerdal, prosjektleder i Statens vegvesen.

Avstanden mellom Betna og Stormyra vil da være fem kilometer kortere og reisetiden redusert med sju minutter.

Kartet viser de tre strekningene som skal bygges gjennom prosjektet E39 Betna-Stormyra. To av parsellene mellom Betna og Stormyra er allerede utbedret: E39 Hestnes–Leirvika (over Valsøya), som åpnet 1993 og E39 Renndalen-Staurset (åpnet i 2010).Kartet viser de tre strekningene som skal bygges gjennom prosjektet E39 Betna-Stormyra. To av parsellene mellom Betna og Stormyra er allerede utbedret: E39 Hestnes–Leirvika (over Valsøya), som åpnet 1993 og E39 Renndalen-Staurset (åpnet i 2010).

Har startet arbeidet

Bertelsen & Garpestad AS er allerede i gang med anleggsarbeidet for nye E39 Leirvika-Renndalen. Frem til våren 2021 vil dette for det meste foregå i jomfruelig terreng. Om lag 40 prosent av vegen skal bygges i uberørt terreng, mens ca. 60 prosent skal bygges i dagens veg.

- Trafikkavviklingen vil i hovedsak fortsette å gå som normalt, men når vi skal sprenge vil det være nødvendig å stenge E39 for trafikk i noen få minutter. Årsaken er at det må etableres en sikkerhetssone på 700 meter under sprengningsarbeid. Dersom det skulle vise seg å være nødvendig med opprydningsarbeid etter salvene, kan vegen kunne bli stengt for trafikk i inntil 20 minutter, sier Innerdal.

Sprengning vil ikke skje hver dag, men i noen perioder kan det bli en til to ganger daglig.

Mer framkommelig og trafikksikker veg

De tre strekningene i prosjektet E39 Betna-Stormyra har en standard som gjør de dårlig egnet som europaveg. Vegen er smal og store deler er uten gul midtlinje. I tillegg har den mange krappe svinger og mange avkjørsler.

Den nye vegen skal bygges med en bredde på 9 meter og får en langt bedre standard med bedre framkommelighet og økt trafikksikkerhet for både privat- og næringstrafikken.

Mellom 2009 og 2018 var det til sammen 29 trafikkulykker på de tre delstrekningene, der to personer mistet livet og sju ble alvorlig skadet. Målsettingen med ny E39 Betna-Stormyra er å redusere antall ulykker som skjer på vegen og redusere antall møteulykker til null.

Det skal også etableres viltgjerder i de mest utsatte områdene for å unngå ulykker med påkjørsel av vilt. For å ytterligere redusere faren med vilt, skal deler av nye E39 Betna-Stormyra også lyssettes.