Anleggsarbeidet er nå godt i gang ved Stokkbakkene, og frem til våren 2021 vil dette hovedsakelig foregå i uberørt terreng. Det er om lag 40 prosent av den nye vegen som skal bygges i uberørt terreng, mens ca. 60 prosent av byggearbeidet skal skje på dagens veg.

Sikkerhet er vår første prioritet

- De kommende månedene vil trafikkavviklingen i all hovedsak gå som normalt, men når vi skal sprenge vil det være nødvendig med korte, midlertidige stengninger av vegen. Årsaken er at det da må etableres en sikkerhetssone på 700 meter. Dersom det skulle vise seg å være nødvendig med opprydningsarbeid etter salvene, kan vegen være stengt for trafikk i inntil 20 minutter, sier Odd Helge Innerdal, prosjektleder i Statens vegvesen.

Han legger til at dette ikke vil skje daglig, men at det i noen perioder kan bli kortvarige stengninger av E39 i forbindelse med sprengning én til to ganger daglig.

- Det kan også være nødvendig å stenge E39 i inntil 20 minutter på grunn av anleggsmaskiner eller andre midlertidige hindringer i vegbanen. Dette vil i så fall være mer unntaket enn regelen, men vi oppfordrer alle som ferdes på strekningen om å være ute i god tid og vise hensyn til de pågående anleggsarbeidene, sier Innerdal.

Ved eventuelle kortvarige vegstengninger vil det legges til rette for at kollektivtrafikken skal gå mest mulig uhindret.