Det er flere grunner til at det er behov for reguleringsendringen:

  • Reguleringsplanen fra 2015 sikrer ikke nok areal til trafikkavvikling i anleggstiden og tilstrekkelig midlertidige anleggsområder for å gjennomføre arbeidet på en forsvarlig måte. Utvidelsen av de midlertidige anleggsbeltene endrer ikke på arealbruken. 
  • Sikkerhetsavstanden mellom trafikantene og anleggsvirksomheten er knapp.
  • Innføring av ny hovedvegstandard i 2019 fører til at vegen blir utvidet fra 8,5 til 9 meter. 

Det er kun gjort mindre justeringer av planen. Det gjør at planendringen gjøres i en enklere planprosess i henhold til plan- og bygningsloven. Forslaget til ny reguleringsplan for E39 Stokkjølen–Renndalen er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Halsa kommune.

Planforslaget lagt ut

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned",
  • www.Halsa.kommune.no og
  • på Rådhuset til Halsa kommune, Liabøen, 6683 Vågland.

Merknad

Frist for levering av merknad er fredag 8. november 2019 og merknad sendes skriftlig til:

Spørsmål kan rettes til: Statens vegvesen v/ Ivar Ole Mittet Epost: ivar‐ole.mittet@vegvesen.no Tlf. 414 79 996