Kl. 1130 Opningsseremoni ved Jølster Panorama på SkeiKl. 1130 Opningsseremoni ved Jølster Panorama på Skei
 

Taler, musikalske innslag og snorklypping.
Servering av kaffi og kaker.

Vel møtt!