Høyanger kommunestyre vedtok kommunedelplanen og konsekvensutgreiinga i kommunestyremøtet 25. august 2015. Grunnlag for vedtaket var kommunedelplan med konsekvensutgreiing (teikningar, føresegner og planomtale) og saksutgreiing etter høyring av planen.

Kommunedelplanen sine teikningar og føresegner er endra i samsvar med vedtaket.