Planlegginga av korleis den framtidige europavegen gjennom kommunane Bokn, Tysvær, Sveio og Stord er i startgropa. Med utgangspunktet i konseptvalutgreiing (KVU) for E39 Aksdal–Bergen vil det i første omgang bli laga eit planprogram for korleis planarbeiet med konsekvensutgreiing (KVU) skal gjennomførast.