Kommunedelplanen ligg ute til offentleg ettersyn frå 21. november 2018 til 21. januar 2019.