Statens vegvesen anbefaler å utvikle E39 Digernes–Vik etter konsept K3.1A med H8- standard (110 km/t). Det vil seie veg i dagen mellom Digernes og Dragsundet om Valle, veg i dagen forbi Fylling, lang tunnel forbi Svartløkvatnet og veg i dagen om Tomrefjorden til Vik.

Utgreiinga vert sendt på høyring med frist 28. februar 2018.