Kanalisering av kryss E39. Bygging av ca.10 meter bred kulvert i betong, ca.250 meter nytt fortau, oppgradering av ca. 200 meter fortau, oppgradering av 2 busstopp med skur, 180 meter ny tilførselsveg til kulvert og 275 m2 natursteinsmur.