E39 vest for sentrum av Kristiansand er i dag en tofeltsveg som har stor trafikk. Det passerer gjennomsnittlig 40 000 biler per døgn de første to kilometerne mellom Gartnerløkka og Hannevikdalen og 20 000 biler per døgn på resten av strekningen.

Prosjektet skal planlegge ny firefelts veg som vil gjøre trafikkavviklingen lettere spesielt i rushtrafikken.