Utbyggingsstrekningen går fra Gartnerløkka til Kolsdalen (like vest for CircleK stasjonene på Vesterveien). 3D-animasjonen viser hele strekningen i planprosjektet E18/E39 Gartnerløkka–Meieriet. 

(Animasjon: Statens vegvesen/Rambøll 2015)