Staten finansierer 1,2 milliarder kroner som sammen med bompengeinntektene skal være det som trengs for full utbygging av denne strekningen.

Bommene blir stående på samme steder som i dag, og det kommer ingen nye. Det vil koste 23 kroner for en vanlig bil. Det som er nytt er at nå må også el-bilistene i Kristiansand betale 11 kroner pr. passering- fra og med 2020. Prisene er i rushtiden og før beregnet rabatt for bruk av brikke.

Det forventes at Samferdselsdepartementet legger fram en stortingsproposisjon som tar utgangspunkt i de lokalpolitiske vedtakene. Forlengelsen må vedtas av Stortinget før bygging av E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen kan starte.

Statens vegvesen er klare til å sette i gang byggingen i 2020, da det forventes at vedtak i Stortinget kommer sent i 2019.

Les mer om prosjektet i presentasjonen som ble vist som informasjon om prosjektet til politikere i Kristiansand og nærliggende kommuner.

Se også faktaark som ble laget av Statens vegvesen i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.