Gang- og sykkelvegen gjennom Hjelset sentrum skal forlenges 300 meter fra Hagaelva ved Vorpenes og 300 meter vestover mot Nerhagen. Målsettinga er å gi bedre trafikksikkerhet og framkomst for de som går og sykler på strekninga.