Framdriftsplan for vegprosjekt E39 Hordaland grense–Skei ca. tidsplan*
E39 Oppedal ferjekai, GULEN
Reguleringsplan på høyringHaust 2011
Vedtak av reguleringsplanHaust 2011
Bygging2013
E39 Lavik ferjekai, HØYANGER
Reguleringsplan på høyringVår 2011
Vedtak av reguleringsplanVår 2011
Bygging2010
E39 Bogstunnelen–Drægebø, HØYANGER
Kommunedelplan med konsekvensutgreiing vert lagt ut på høyring (informasjonsmøte)Haust 2012
Vedtak av kommunedelplan med konsekvensutgreiingVinter 2013
ByggingTidspunkt ikkje bestemt
E39 Dregebø–Grytås, GAULAR
Reguleringsplan på høyringVår 2011
Vedtak av reguleringsplanVår 2011
Bygging2011
E39 Birkeland–Sande, GAULAR
Reguleringsplan på høyringVår 2011
Vedtak av reguleringsplanVår 2011
Bygging2012
E39 Myrmel–Lunde, GAULAR
Reguleringsplan på høyringHaust 2011
Vedtak av reguleringsplanHaust 2011
Bygging2013
E39 Langeland–Moskog og Kommunedelplan trafikk Førde, FØRDE og GAULAR
Kommunedelplan med konsekvensutgreiing vert lagt ut på høyring (informasjonsmøte)Haust 2012
Vedtak av kommunedelplanar med konsekvensutgreiing i Førde og Gaular kommunarVinter 2013
ByggingTidspunkt ikkje bestemt
E39 Bjørset–Skei, JØLSTER
Reguleringsplan med konsekvensutgreiing vert lagt ut på høyring (informasjonsmøte)Haust 2012
Vedtak av reguleringsplan med konsekvensutgreiingHaust 2012
Bygging2012

*) Byggeår som er lagt inn er i samsvar med Nasjonal Transportplan, NTP. Fleire av prosjekta vil ha seinare byggestart av ulike årsaker.