Den største konstruksjonen som bli bygd var nye Kvelluren bru.