- I periodar blir framkomsten litt dårlegare enn vanleg. Vegen er ikkje stengt, men det er manuell dirigering. Dei som kan bør køyre alternative vegar, seier prosjektleiar Per Ove Stokkeland i Statens vegvesen.