Tidlegare låg det to busstopp langs E39 i Instefjord. Desse vart i 2014 erstatta ei ny busslomme ved krysset til fv.1. Her er det i tillegg til av- og påstigning til buss, også etablert parkeringsplassar.