17. mars i år fastsatte Molde kommunestyre planprogrammet for kommunedelplan E39 Julbøen-Molde.
Planprogrammet finner du her.

Kommunens saksframlegg finner du her.
Kommunestyrets vedtak finner du her.

Statens vegvesen har gjennomgått merknader som har kommet inn i forbindelse med planprogrammet. Når det gjelder merknadsgjennomgangen er det viktig å presisere at vi har skilt mellom merknader til planprogrammet og innspill til planarbeidet. Innspill til planarbeidet er ikke kommentert. Planarbeidet starter opp nå, og innspillene blir vurdert i dette arbeidet.
Se merknadsgjennomgang her.