Prosjektet omfatter bygging av sidevegar på Kristisætra i Vestnes kommune. Sidevegane skal samle avkjørslar slik at ein får eit grunnlag til å innføre 80 km/t sone på strekninga. Sidevegane vert liggande på nordsida av E39.