Konseptvalutgreiinga (KVU-en) skal kartlegge ulike konseptuelle måtar å krysse Sognefjorden på ved Lavik–Oppedal. Ulike tekniske bruløysingar skal vurderast, og ulike ferjeløysingar skal også inngå i utgreiinga.