Arbeidsverkstaden er eit sentralt element i KVU-prosessen. Deltakarane får høve til å kome med sine innspel gjennom ein verkstaddag med mykje dialog og gruppearbeid.

Verkstaden fann stad på Lavik Fjordhotell, medan ekstremvêret Tor herja utanfor.

Rapporten er utarbeidd på bakgrunn av det arbeidet og innspela som kom fram i løpet av verkstaden.
Det er viktig å understreke at dette ikkje eit ordrett referat.