Det kom inn til saman ti merknadar, der seks var frå privatpersonar og fire var frå offentlege myndigheiter og interesseorganisasjonar. Under finn ein dei merknadane som kom inn, samt Statens vegvesen sin gjennomgang av desse. Gjennomgangen til Statens vegvesen er sendt til Stord kommune, slik at kommunen har grunnlag for vidare politisk handsaming av planprogrammet.