I medhald av §§ 12-10 og 12-11 i Plan- og bygningslova har Plan- og bygningutvalet i møte 05.09.2013, sak 107/13, gjort vedtak om å leggja overnemnde regulering ut til offentleg ettersyn.

Reguleringsplanen er lagt ut

  • i Kommunetorget i Rådhuset i tida 18.09.2013 – 30.10.2013,
  • Os kommunes nettside  og
  • som vedlegg til denne siden, under "plandokumenta" 

Eventuelle merknader kan sendast inn pr. post innan 30.10.2013 til

  • Plan- og bygningutvalet i Os, Postboks 84, 5202 OS. Ver venleg og vis til saksnummeret  13/371.

Ein gjer merksam på at eventuelle tidlegare innsende kommentarar må takast opp at som formelle merknader dersom dei framleis er aktuelle. Ein kan sjå plan, føresegner og saksutgreiing ved å venda seg til kommunetorget i ekspedisjonstida eller klikke på linken nedanfor.

Opne kontordag

Det vert opne kontordag på rådhuset i Os, onsdag 2. oktober kl. 15.00 – 18.00. Du vil då treffa representantar frå Statens vegvesen som kan svara på ulike spørsmål.

Plandokumenta