Dersom bompengeproposisjonen blir vedtatt av Stortinget til høsten, vil utbyggingen av den nye E39-strekningen i Molde kommune bli startet opp i 2020.

Den nye vegen på 9,3 km vil redusere reisetiden mellom Lønset og Hjelset med 3-4 minutter, og være atskillig mer trafikksikker enn dagens veg – som har over 90 avkjørsler, en smal kjørebane og varierende fartsgrense på mellom 50 og 70 km/t. Fartsgrensen på den nye vegen vil være 90 km/t, og skal blant annet sørge for god trafikkflyt til og fra det nye sykehuset som er planlagt på Hjelset.

Prosjektet vil bli lyst ut som en samlet totalentreprise med alle fag inkludert. Forventet byggetid er mellom to og et halvt og tre år.