Vegvesenet er nå i gang med å finne riktig entreprenør til å gjennomføre prosjektet.

- Vi fikk anledning til å lyse ut anbudskonkurransen med forbehold om Stortingets godkjennelse av bompengeproposisjonen. At de nå har gitt sitt klarsignal betyr at vi kan fortsette prosessen med å velge entreprenøren som skal bygge den nye vegen. Vi har som mål å være klar til kontraktsignering i midten av juni 2021, sier Halgeir Brudeseth, prosjektleder i Statens vegvesen.

Les mer om vedtaket på Stortingets nettsider.

 

For mer informasjon, ta kontakt med Halgeir Brudeseth på tlf. 913 46 388 eller e-post halgeir.brudeseth@vegvesen.no.