Link til høyring på Stad kommune "Detaljregulering for busshaldeplass på Lote - høyring og offentleg ettersyn".