Føremålet med planarbeidet er å etablere ei busslomme på vestsida av E39, om lag 450m nord for Lote ferjekai. Det er ikkje krav til konsekvensutgreiing.

Innspel

Dersom de har innspel eller merknader til planarbeidet, ber vi om at dette blir sendt innan 8. mai 2020 til:

Har de spørsmål om planarbeidet kan de ta kontakt med Gun-Mari Ødegård, tlf. 977 38 844.

Avgrensing av planområdet er vist med raud strek.

Planavgrensning E39 LotePlanavgrensning E39 Lote. Illustrasjon: Statens vegvesen