Det skal planleggast og byggast ny busslomme på vestsida av E39 på Lote, om lag 450m frå Lote ferjekai.

Reguleringsplan

Stad kommune har lagt "Detaljregulering for busshaldeplass på Lote - høyring og offentleg ettersyn". Høyringsfrist er 7. mai 2021.