Statens vegvesen

  • Oppstart vår 2015
  • Silingsfase vår 2016
  • Meldt planoppstart vår 2017
  • Planprogram på høring vår og høst 2017
  • Konsekvensutredning 2017-2018
  • Kommunedelplan på høring første halvår 2019

Nye Veier AS

Når kommunedelplanen er vedtatt, overtar Nye Veier AS prosjektet.

  • Reguleringsplan
  • Bygging
  • Drift