Samferdselsdepartementets tilråding er samtidig at det ikke blir fattet noe planvedtak for traseen gjennom Kvinesdal nå, melder Fædrelandsvennen.

Avisen refererer til brevet hvor Samferdselsdepartementet erkjenner overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) at det ikke har vært mulig å imøtekomme synspunkter fra alle berørte kommuner i saken.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som er vedtaksmyndighet for planen og skal fatte den endelige beslutningen.

Etter en helhetsvurdering landet Samferdselsdepartementet på trasévalget med det tekniske navnet A1-R2 m/V4a fra Ålgård og fram til kommunegrensen i Kvinesdal.

Som et viktig argument for å ikke velge alternativet R1 er at det vil innebære konflikt med viktige mineralressurser i Øygrei-området, skriver Fædrelandsvennen.

Les mer om forslaget fra Statens vegvesen her