3D-visualisering av alternativene som var ute til høring fra 27 februar til 28. april 2017. 

3D-visualisering av ny veglinje fra Moi til Bue som var ute til høring fra 25. oktober til 6. desember 2017.