Kommunedelplan for E39 Døle bru–Livold til offentlig ettersyn, høringsfrist 22. april 2015