Deltakelse gir bedre planer

Det er ikke mulig for oss i Statens vegvesen å vite alt om lokale forhold. Derfor vil vi gjerne at de som er berørt av eller interessert i en vegutbygging kommer med innspill. Vår erfaring er at vi får bedre planer når kommuner, offentlige etater, grunneiere og andre deltar aktivt i planprosessen.

Innspill i planprosessen

Når en veg skal bygges, er det kommunepolitikerne som vedtar endelig vegtrasé og detaljløsninger i utbyggingen. Politikerne gjør vedtak på grunnlag av vurderinger og anbefalinger fra Statens vegvesen og offentlige høringer. Kort fortalt – Statens vegvesen anbefaler, politikerne beslutter. For å få til en best mulig plan uten for mange endringer, ønsker vi innspill så tidlig som mulig i planprosessen.

Møte 26. november og 4. desember 2013:

Møte 13. og 17. juni 2013:

Møte 23. april 2013:

Møte 14. februar 2013:

Her kan du se en stemningsrapport fra idémøtet som ble holdt i Buen kulturhus i Mandal torsdag 14. februar 2013. Til stede var interesseorganisasjoner, lokalpolitikere og folk fra kommuneadministrasjonen i de tre kommunene Lindesnes, Mandal og Søgne.