Ut frå resultata i forprosjektet meiner Statens vegvesen at valet står mellom eit tunnelalternativ med eitt kryss sør for tunnelen og utbetring av eksisterande veg.