Etter avtale i møtet legg vi presentasjon og kart som vart viste på møtet ut på nettsidene. Om bebuarane i området har innspel i tillegg bør vi ha dei i løpet av fyrste veka i november.

Det vil bli nytt informasjonsmøte når planutkastet skal ut på høyring, dette vert truleg etter påske.