Det var stort frammøte, og vi fekk mange gode, konkrete innspel til det vidare planarbeidet.

Vi minnar om merknadsfristen 10. mai.
Merknader kan sendast til firmapost-vest@vegvesen.no