Gjennom Nasjonal transportplan 2014–2023 har Stortinget en ambisjon om å bygge ferjefri E39 i løpet av 20 år. Målet er kortere reisetid langs kysten og større bo- og arbeidsmarkedsregioner.

For å nå dette målet vil det pågå planlegging og etter hvert også utbygging på hele E39 i Region midt fra Volda i Møre og Romsdal til Klett i Sør-Trøndelag.