Statens vegvesen anbefaler alternativ 1, men mener at Kvitsøy kommune kan velge mellom alle tre. Kvitsøy kommune har ansvaret for å velge hvilket alternativ det skal lages reguleringsplan for.