Stortinget har vedteke eit opplegg for førehandsinnkreving av bompengar i ferjesambandet Mortavika-Arsvågen. Dette skal finansiere vidare planlegging og prosjektering av E39 Rogfast.

Det er lagt opp til oppkrevinga kan starte når T-sambandet er opna. T-forbindelsen blei opna 5. september.