Prosjektleder Tor Geir Espedal informerte om fremdriften, og ytre miljø ansvarlig i Vegvesenet, Merete Landsgård, informerte om hvor viktig det er at ytre miljø blir ivaretatt. Byggeleder Frank Grøndvold i NCC informerte om hvordan massetransporten vil foregå.

De vel 100 fremmøtte fikk anledning til å stille spørsmål, og spørsmålene var mange.

Ordfører Tormod Våga takket alle for oppmøte og han så frem til økt aktivitet i kommunen.