Stortingets transport- og kommunikasjonskomité har godkjent førehandsinnkrevjing av bompengar. Vedtaket blei gjort 7. mai, mot Frp sine stemmar.

Innkrevjinga gjeld på ferjesambandet Mortavika-Arsvågen, og blir starta så snart T-forbindelsen er opna.

Saka blir handsama i Stortinget 28. mai (foto: Stortinget).