Statens vegvesen har utarbeida forslag til reguleringsplan med konsekvensutgreiing for E39 Rogfast mellom Laupland og Knarholmen i Bokn. Dokumenta er på høyring og offentleg ettersyn i perioden frå 22. januar til 6. mars 2015.

Det blir arrangert eit ope orienteringsmøte 9. februar klokka 18:00 på Boknatun.