Møtet avholdes på møterom Haugalandet i Statens vegvesens lokaler i Lagårdsvegen 80 i Stavanger.

Her vil Statens vegvesen gi nærmere informasjon om planlagte konkurranser i forbindelse med E39 Rogfast, og spesielt entreprise E02, som omfatter veger og bruer på Kvitsøy, tunnelarmen til Kvitsøy og deler av Boknafjordtunnelen.

Det ønskes i tillegg en dialog med entreprenørbransjen om krav, kontrakt, organisering og gjennomføring.

Informasjonsmøtet vil bli fulgt opp med egne dialogmøter med aktuelle entreprenører enkeltvis. Disse møtene kan gjennomføres i perioden 4.–7. juli 2016.

Se hele kunngjøringen på Doffin